My pri minimálnych dôchodkoch samozrejme treba zaviesť spravodlivosť, lebo teraz Danko zaviedol to, že keď niekto teraz sa 20 rokov bude platiť po jednom eure mesačne, bude mať rovnaký dôchodok ako ten, kto si to naozaj odmakal.

Po zmene zákona, ktorú iniciovali poslanci SNS, bude môcť dostať minimálny dôchodok každý, kto platil poistné 30 rokov - bez ohľadu na jeho výšku. Minimálne dôchodky sú však naviazané na platenie poistného po dobu 30 - nie 20 - rokov. Tvrdenie Igora Matoviča preto hodnotíme ako nepravdivé. 

Po starom mal na minimálny dôchodok nárok každý občan v dôchodkovom veku, ktorý minimálne 30 rokov platil tzv. kvalifikované dôchodkové poistenie - t.j. poistenie z príjmu v určitej výške. 

Parlament však na jeseň 2019 schválil zmenu zákona, ktorá vynecháva podmienku kvalifikovaného poistenia a priznáva minimálny dôchodok každému, kto 30 rokov platil poistné bez ohľadu na jeho výšku.

Nárok na (rovnaký) minimálny dôchodok tak budú mať aj platitelia, ktorých príjem a poistné z neho bolo výrazne odlišné.

Výrok bol spomenutý v