Viete je to maximálna suma objednávky (1.100.000 EUR za odvoz sutín po výbuchu paneláku, pozn.), preplatia sa realizované výkony.

Alojz Hlina odkazuje na zákazku medzi mestom Prešov a dodávateľskou firmou Matijka s.r.o. Na podozrivo vysokú cenu ako prvý upozornil mestský poslanec Martin Eštočák. V komentároch tvrdí, že mesto malo na stole aj iné - výhodnejšie - ponuky. 

Mesto na svojom webe zverejnilo vyjadrenie k cenovým ponukám aj cenovú kalkuláciu firmy. Vraj oslovilo sedem dodávateľov prác, žiaden z nich sa však neozval. 

Riadnu súťaž Prešov robiť nemusel, keďže bol po výbuchu paneláku v mimoriadnom režime. 

Česká firma Matijka so štyrmi zamestnancami sídliaca v Kružlove vyčíslila demoláciu bytovky na 1 009 437,25 eur. 

Objednávka mesta s ňou je na sumu 1 100 000 eur. Na základe nej bude mesto uhrádzať faktúry za reálne vykonané práce. Tvrdenie Alojza Hlinu preto hodnotíme ako pravdivé. 

Výrok bol spomenutý v