Macron sa snaží vytvoriť nové bezpečnostné sily.

Emmanuel Macron je zástancom väčšej integrácie európskej bezpečnosti a myšlienky vytvorenia samostatnej európskej armády. Tvrdenie Štefana Harabina preto hodnotíme ako pravdivé. 

O projekte spoločnej európskej obrany hovorí už zakladajúca Zmluva o Európskej únii: Rozhodnutí uskutočňovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vrátane postupného utvárania spoločnej obrannej politiky, ktorá by mohla viesť v súlade s ustanoveniami článku 42 k spoločnej obrane, čím sa upevní európska identita a nezávislosť v záujme posilnenia mieru, bezpečnosti a pokroku v Európe a vo svete.” 

Myšlienku spoločného obranného projektu v posledných rokoch obnovil najmä francúzsky prezident Emmanuel Macron. 

Ten okrem iného tvrdí, že Európa nemôže byť bezpečná bez pravej európskej armády a mala by sa vedieť brániť sama. Podotkol, že na obranu zo strany USA ako spojenca sa nedá naďalej spoliehať. 

Macron v júni 2018 sformoval koncept spoločnej Európskej intervenčnej iniciatívy (EI2) pre účely krízových misií. Nemecko i Veľká Británia túto myšlienku podporili, no poukázali na nutnosť štruktúrovania obrannej spolupráce, aby nedošlo k vytvoreniu paralelnej platformy k Severoatlantickej aliancii. K iniciatíve sa pridali aj Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko.

Výrok bol spomenutý v

, Norbert Dolinský

Harabin, Chmelár, Drucker a Bárdos na TA3

V prvú novoročnú diskusnú nedeľu si za stôl v TA3 sadli Štefan Harabin (Vlasť), Eduard Chmelár (Socialisti), Tomáš Drucker (Dobrá voľba) a Gyula Bárdos (MKS - MKP). Hovorili o Threeme, Gorile aj o americkom útoku v Iraku. Tento fact check vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.