Je už teraz jasné,… že NATO zaniká, veď to už povedal Trump, že odmieta platiť.

Donald Trump v novembri 2019 ohlásil, že zníži príspevok USA do spoločného rozpočtu NATO, ktorý slúži na financovanie údržby ústredia NATO, spoločných bezpečnostných investícií a niektorých vojenských operácií. Malo by ísť o zníženie z 22 % na 16 %, čo pri výške spoločného rozpočtu (2,5 miliardy dolárov predstavuje symbolické zníženie, ktoré neohrozuje alianciu ako takú. Trump sa však nevyjadril, že do NATO odmieta platiť. Výrok Štefana Harabina preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Prezident Trump dlhodobo kritizuje európskych spojencov za to, že väčšina z nich neplní deklarovaný záväzok prispievať 2 % HDP do obranného rozpočtu. Vyčíta im, že ochranu Spojenými štátmi považujú za samozrejmosť a tvrdí, že na svoju obranu musia sami míňať oveľa viac. 

Mnoho krajín neplatí to, čo by malo. Úprimne povedané, mnoho krajín nám dlhuje za dlhé roky späť veľa peňazí,... pretože za ne musia Spojené štáty zaplatiť. Ak sa teda vrátite o 10 alebo 20 rokov, jednoducho si to všetko spočítate. Dlžia sa obrovské sumy peňazí,” povedal Trump v júli 2018. 

NATO nie je organizáciou, ktorá by vyžadovala členské poplatky.” Výdavky na obranu vo výške 2 % HDP sú nezáväzným cieľom - usmernením, ktoré si krajiny stanovili, aby boli schopné efektívne a spravodlivo zdieľať náklady na kolektívnu obranu. 

Každá krajina rozhoduje o výške výdavkov na obranu i o tom, kam tieto financie investuje, individuálne. Napriek tomu, že európske štáty, Kanada či Turecko na obranu míňajú oveľa menej než USA, peniaze Amerike nedlžia. 

Existuje aj priame financovanie civilnej zložky Aliancie s ročným rozpočtom, ktorý je využívaný na riadenie ústredia NATO a inú administratívnu činnosť. Ďalej krajiny spoločne prispievajú do rozpočtu vojenskej zložky, ktorý slúži na financovanie niektorých vojenských operácií, veliteľského centra NATO či na výcvik a výskum. Nakoniec je k dispozícii spoločný budget na tzv. Program bezpečnostných investícií, ktorý pokrýva investície do výstavby, riadenia a kontrolných systémov. 

Členské štáty NATO prispievajú do týchto rozpočtov v súlade s dohodnutým vzorcom zdieľania nákladov, postaveným na HDP jednotlivých krajín. Kým príspevok USA do spoločných rozpočtov predstavuje približne 22 %, v prípade Nemecka je to 14,8 %, Francúzsko a Veľká Británia prispievajú približne 10,5 %. 

Trump sa v reakcii na nedostatočné rozpočty európskych členov NATO na vlastnú obranu rozhodol ubrať práve z príspevku do spoločných rozpočtov. V roku 2020 by malo ísť o zníženie na 16 %, pričom sa plánuje dostať na úroveň Nemecka a to napriek tomu, že americká ekonomika je výraznejšie silnejšia než tá nemecká. 

Spoločné rozpočty NATO vo výške približne 1,43 miliárd dolárov (2019) sú iba zlomkom celkových výdavkov členských štátov na obranu, ktoré podľa odhadov v roku 2019 dosiahli viac ako 1 bilión dolárov.

Výrok bol spomenutý v

, Norbert Dolinský

Harabin, Chmelár, Drucker a Bárdos na TA3

V prvú novoročnú diskusnú nedeľu si za stôl v TA3 sadli Štefan Harabin (Vlasť), Eduard Chmelár (Socialisti), Tomáš Drucker (Dobrá voľba) a Gyula Bárdos (MKS - MKP). Hovorili o Threeme, Gorile aj o americkom útoku v Iraku. Tento fact check vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.