36 % učiteľom narástli platy, vojaci sa majú ako sa nemali nikdy, čo sa týka poľnohospodárstva, urobili sme strašne veľa vecí, od pôdy do ústavy, od zelenej nafty, o ďalších vecí.

Opatrenia, o ktorých hovoril Andrej Danko, boli iniciované a podporené poslancami či ministerkou za SNS. Jeho tvrdenie preto - s výnimkou jeho vlastného hodnotenia o situácii vojakov - hodnotime ako pravdivé. 

Informáciu o náraste platov učiteľov o 36 percent priniesla ministerka školstva Martina Lubyová: Za obdobie troch rokov a štyroch mesiacov sa platy zvýšili o 36 percent. Aritmeticky je to 32 percent, ale keďže vždy zvyšujete už z vyššieho základu, tak je to 36 percent.” 

Slovenská komora učiteľov však vo svojej správe konštatovala, že zvyšovanie platov pedagógov v zásade len kopíruje rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve.” 

Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky, ktorý patrí pod Ministerstvo školstva, však platy pedagógov (pedagogických a odborných zamestnancov) rástli v sledovanom období (od roku 2012) rýchlejšie ako mzdy v národnom hospodárstve.”

Inštitút odkazuje na makroekonomickú prognózu IFP, ktorá hovorí o 38,7 percentnom nominálnom a 28,9 percentnom reálnom raste za obdobie 2016 až 2020. 

Zvyšovanie platov od januára 2019 navrhovala vláda, ktorej členom je aj SNS. Zvyšovanie od septembra 2019 navrhovalo Ministerstvo školstva - teda rezort SNS. Zvyšovanie od 1. januára 2020 navrhol Úrad vlády. 

 

Gestorom zmien vo vzdelávaní vrátane finančného ohodnotenia pedagogických zamestnancov je najmä Ministerstvo školstva, ktoré mala vo volebnom období 2016-2020 pod palcom nominantka SNS Martina Lubyová. 

V máji 2017 schválil parlament ústavný zákon, podľa ktorého v čl. 44 ods. 4 Ústavy po novom stojí: Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.” 

Podľa ods. 5 poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.” 

Navrhovateľmi ústavného zákona č. 137/2017 Z. z. boli Andrej Danko, Eva Antošová, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák (všetci SNS). 

V apríli 2019 spustilo Ministerstvo pôdohospodárstva projekt tzv. Zelenej nafty 2019. Chce ním podporiť efektívnosť poľnohospodárskej výroby a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských farmárov.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marek Makara

Nedeľný duel Andreja Danka a Richarda Sulíka

„Vy ste dnes jedovatý, čo sa Vám stalo?” – „A prečo sa staráte, keď ja rozprávam?” Richard Sulík (SaS) a Andrej Danko (SNS) si 15. decembra 2019 v O päť minút dvanásť nič nedarovali. Tento fact check vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.