…ale už nepovie Kotleba, že 60 miliónov ročne musíš platiť za ochranu vzdušného priestoru, ak by si nemal letku.

Ročné náklady na „externú” ochranu vzdušného priestoru rozlohou väčšej oblasti, než je Slovensko, podľa dostupných údajov nedosahujú 50 miliónov eur. Výrok Andreja Danka preto - opakovane - hodnotíme ako nepravdivý. 

Vlastné stíhacie letectvo nemajú napríklad Pobaltské krajiny. Estónsku, Litve a Lotyšsku pomáhajú zabezpečiť vzdušný priestor ich spojenci v NATO. 

Podľa analýzy Útvaru hodnoty za peniaze za to „ročne prispievajú všetky tri krajiny v súčte cca 11 - 12 mil. € (ktoré sú postupne zvyšované). (PDF, str.3)

S takouto ochranou vzdušného priestoru súvisia aj náklady na zabezpečenie prítomnosti jednotiek NATO počas trvania operácie. Od bežnej dennej činnosti po úpravu infraštruktúry podľa typu leteckej techniky. Tieto náklady sa podľa ÚHP pohybujú vo výške 12 - 20 miliónov eur.  

Pre porovnanie: rozloha Pobaltia (Estónsko, Litva, Lotyšsko) je asi 3-krát väčšia než rozloha Slovenska.

Výrok bol spomenutý v