V porovnaní s 3. kvartálom 2018 stúpol medziročne počet zamestnancov v ubytovaní a reštauračných službách o 4500 ľudí. Celkový nárast súvisiaci s cestovným ruchom môže byť väčší. Napriek tomu: chýba akýkoľvek dôkaz, že tento nárast je zapríčinený zavedením rekreačných poukazov. Nemá ho Štatistický úrad ani Inštitút finančnej politiky. Tvrdenie Andreja Danka hodnotíme preto ako neoveriteľné. 

Tzv. rekreačné poukazy zaviedla novela zákona o Cestovnom ruchu v októbri 2018, platia od začiatku roku 2019. 

Podľa údajov Štatistického úradu stúpol od 3. kvartálu roku 2018 do 3. kvartálu roku 2019 počet zamestnancov v ubytovacích službách + reštauráciách a pohostinstvách o 4500 ľudí. 

Celkovo v týchto odvetviach pracuje 62-tisíc ľudí. Toto meranie je však do nejakej miery nepresné. Zahŕňa totiž všetky subjekty, ktoré poskytujú ubytovanie a stravovacie služby - teda aj školské internáty či donášku jedál, ktoré s turizmom nemusia mať nič spoločné. 

Štatistický úrad navyše uvádza, že ubytovanie a reštauračné služby tvoria len časť pracovných miest súvisiacich s cestovným ruchom. Podľa ŠÚ je v tzv. satelitnom účte cestovného ruchu zamestnaných vyše 152-tisíc ľudí. 

Tvrdenie Andreja Danka môže byť preto súčtom dát z ubytovania a reštauračných služieb a odhadom nárastu zamestnanosti v iných zamestnaniach súvisiacich s cestovným ruchom. 

Každopádne, pre formulovanú kauzálnu súvislosť a vplyv práve rekreačných poukazov na nové pracovné chýba akýkoľvek dôkaz. Miesta mohli vzniknúť aj vďaka hokejovému šampionátu, hospodárskemu rastu, väčšiemu dopytu zo zahraničia či iným faktorom.

ŠÚ vzťahy a príčiny medzi svojimi údajmi nesleduje. Ministerstvo financií pre portál Demagóg.SK uviedlo, že zatiaľ žiadnu analýzu k dopadom rekreačných poukazov nepublikovalo.

„Vyhodnocovanie kauzálneho vplyvu zavedenia rekreačných poukazov u nás ešte prebieha a zatiaľ nemáme žiadne konkrétne závery,” spresnilo MF. 

O dôkaz pre (kauzálny) vplyv rekreačných poukazov na vznik nových pracovných miest požiadal Demagóg.SK aj Andreja Danka - email však zostal bez odpovede.

Výrok bol spomenutý v