Takže čo urobila pani Jankovská? Keď to všetko vyšlo na povrch, radšej sama sa vzdala svojej bezpečnostnej previerky, napísala to NBÚ, napísala do NBÚ, že teda vzdáva sa toho, vracia a tak ďalej a tým sa vyhla tomu, aby musela ísť na bezpečnostný pohovor.

Osobitný kontrolný výbor parlamentu na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu 16. októbra informoval, že „Monika Jankovská stiahla svoj súhlas NBÚ a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia NBÚ, bezpečnostnou previerkou prestane disponovať.”

Podnet na preverenie Jankovskej previerky podala predtým strana Za ľudí.

Podľa § 25 Zákona o ochrane utajovaných skutočností „bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou sa vykoná, ak sa v priebehu bezpečnostnej previerky zistili skutočnosti, ktoré by mohli byť prekážkou na vydanie osvedčenia alebo dôvodom na zrušenie platnosti osvedčenia.” 

Ak osoba vezme späť svoj súhlas NBÚ, stratí jeden z nutných predpokladov na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami - a tým de facto aj bezpečnostnú previerku a nutnosť absolvovať bezpečnostný pohovor. 

Tvrdenie Gábora Grendela preto považujeme za pravdivé. 

Výrok bol spomenutý v