Dneska sa dá podľa toho (big data, pozn.) zistiť, kto v Ľubici na tej a tej ulici, v tom a v tom dome koho volil, pán Harabin.

Big data je spôsob narábania s enormne veľkými dátovymi objemami z viacerých dátových zdrojov, ktoré nie sú spracovateľné bežnými výpočtovými technológiami. 

Vďaka spájaniu veľkého množstva dát je možné v biznise riešiť komplexné problémy, ktoré predtým možné riešiť nebolo. Tento prístup využívajú aj volebné tímy kandidátov, aby zistili čo najviac o svojich (potenciálnych) voličoch a voličských skupinách. 

Zbieraním, spájaním a vyhodnocovaním veľkého množstva informácií a osobných postojov, ktoré užívatelia internetu a služieb po sebe nechávajú vo verejnom či súkromnom priestore, sa dajú vytvárať tzv. behaviorálne profily a na základe nich predpokladať (a ovplyvňovať) politické nastavenie potenciálneho voliča. 

Tieto analytické postupy vedia byť natoľko presné, že v niektorých prípadoch dokážu určiť niečí profil s presnosťou, s akou by to urobil blízky profilovanej osoby. 

Podľa zákona sa však voľby na Slovensku konajú „tajným hlasovaním.” Na základe analýzy dát roztrúsených na internete či v databázach firiem nie je možné zistiť, ako za plentou tá ktorá osoba hlasovala - ak to neprezradila ona sama. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Anka Žitná

Duel Alojza Hlinu a Štefana Harabina

V nedeľu 13. októbra sa Štefan Harabin a Alojz Hlina postavili zoči voči na TA3. Rozprávali sa o Harabinovom miešaní politiky s funkciou sudcu ale aj o tom, čo dokážu tzv. big data.