No tak a tam vidíte, obyvateľstvo (v obci Veľká Lomnica, pozn.) je 50:50 (nerómski obyvatelia:rómski obyvatelia, pozn.), ale novonarodené deti sú 10:85.

Pomer aktuálne žijúceho obyvateľstva vo Veľkej Lomnici sedí. Čísla Štatistického úradu končia na úrovni okresov, hovoria o počte novonarodených detí podľa národnosti matky. Sulíkov údaj však potvrdil starosta obce, ktorá si vedie vlastnú evidenciu. Výrok preto hodnotíme ako ešte pravdivý. 

Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít 2019 (.xlsx) je v obci Veľka Lomnica podiel rómov na celkovom počte obyvateľov 50 percent.

Štatistický úrad poskytuje informácie o pôrodnosti na úrovni okresov - nie obcí. Veľká Lomnica spadá do okresu Kežmarok. Podľa údajov ŠÚ sa v roku 2018 v kežmarskom okrese narodilo 1196 detí, z toho 25 detí matkám rómskej národnosti.

Starosta obce Veľká Lomnica Peter Duda portálu Demagóg.SK 27. septembra 2019 uviedol, že údaj o počte / pomere novonarodených nerómskych a rómskych detí (10 ku 85) je približne správny. Obec si podľa neho robí vlastnú evidenciu podľa toho, či sa dieťa narodí v marginalizovanej rómskej komunite, aby vedela adekvátne reagovať na vznikajúce potreby a zabezpečiť ich - napríklad v školstve. 

Sulík obec navštívil v roku 2017. 

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Rozdelená SaS: Richard Sulík na TA3

Predseda SaS Richard Sulík bol v nedeľu 8. septembra 2019 hosťom relácie V politike. Vysvetľoval dianie na mimoriadnom kongrese, svoj vzťah s Mariánom Kočnerom aj návrh strany na bezplatné dobrovoľné sterilizácie.