… dnes sú sterilizácie pre všetkých občanov Slovenska dobrovoľné, len si to musíte zaplatiť. A my sme navrhli, nech to je naďalej dobrovoľné, ale v prípade rómskych osád, nech to zaplatí zdravotná poisťovňa (…) Samozrejme máme to v programe, my sme to neškrtli z programu.

Sterilizácie sú dobrovoľné a spoplatnené. Strana však svoje parlamentné návrhy na úhradu sterilizácii zo zdravotného poistenia neviazala na príslušnosť k špecifickej sociálnej skupine, národnosti či etniku - ale na osoby v istom veku a s istým počtom detí. Rovnaké riešenie ponúka vo volebnom programe pre rok 2020. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti možno sterilizácie vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu” - a teda len dobrovoľne. Za tento výkon pacient štandardne platí sám.

Poslankyňa SAS Lucia Ďuriš Nicholsonová navrhla trikrát zmenu zákona - v rokoch 2012, 2013 a 2016 (spolu s Natáliou Blahovou). Žiadala, aby zdravotné poistenie preplácali sterilizáciu osobe, ktorá má minimálne štyri deti alebo osobe staršej ako 35 rokov, ktorá má minimálne tri deti”. Bez rozdielu pohlavia, národnosti či etnika.

Takmer totožnú formuláciu obsahuje aj program strany pre voľby v roku 2020.

Vo volebných programoch v rokoch 2012 (pdf. str. 87) aj 2016 (pdf. str. 37) strana sľubovala, že umožní prístup ľudí zo SVS (sociálne vylúčených spoločenstiev, pozn.) k službám reprodukčného zdravia, napríklad k dobrovoľným sterilizáciám za prísne stanovených podmienok”.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Rozdelená SaS: Richard Sulík na TA3

Predseda SaS Richard Sulík bol v nedeľu 8. septembra 2019 hosťom relácie V politike. Vysvetľoval dianie na mimoriadnom kongrese, svoj vzťah s Mariánom Kočnerom aj návrh strany na bezplatné dobrovoľné sterilizácie.