Žiaden zákon, žiaden predpis nezakazuje primátorom alebo starostom a následne riaditeľom škôl, ak na to majú, aby kuchárovi dali aj viac peňazí, ako hovorí nejaké tabuľka. Ani pani kuchárka, ani pani pomocná pracovníčka nemusí zarábať minimálnu mzdu. Môžu jej dať príplatok, lebo to je zasa len čo si myslí starosta. Či chce odmeňovať aj kuchárky, alebo sa spoľahne, zákon hovorí, že ste v takejto triede, máte mať 520 euro, viac vám nedám.

Zákon zamestnávateľom nezakazuje, aby platili zamestnancom viac než tzv. tabuľkové platy. Odmeny či osobné príplatky viaže na splnenie vecných či kvalitatívnych kritérií, ktorých vyhodnotenie ponecháva na zamestnávateľovi. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Platové podmienky a možnosti poskytnutia príplatku kuchárkam na základnej škole upravuje Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Tarifný - teda základný - plat závisí od platovej triedy (tabuľky), v ktorej je konkrétna osoba zaradená podľa kvalifikačných predpokladov, náročnosti práce, psychickej či fyzickej záťaže.

Je pravdou, že zákon (§ 4) umožňuje rôzne formy príplatku k tarifnému, „tabuľkovému” platu. Napríklad, zamestnávateľ môže zamestnancovi udeliť osobný príplatok ako ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov, alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností.”

Môže ju tiež udeliť odmenu (§ 20) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností.”

Osobný príplatok aj odmeny zákon viaže na splnenie vecných resp. kvalitatívnych kritérií, ktoré ponecháva na vyhodnotení a možnostiach zamestnávateľa.

Reálna vôľa zamestnávateľov udeľovať zamestnancom osobné príplatky, samozrejme, závisí aj od ich finančných možností. Fungovanie školských jedální je financované z vlastných príjmov samospráv, najmä z dane z príjmov fyzických osôb. Výrok však hodnotíme ako ešte pravdivý.

Výrok bol spomenutý v

CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP
V politike, Norbert Dolinský

Premiér Pellegrini na TA3

Predseda vlády Peter Pellegrini bol v nedeľu 8. septembra 2019 hosťom relácie V politike. Odpovedal na otázky o kauze Jankovská, vzťahoch Mariána Kočnera s politikmi či takzvaných obedoch zadarmo.