No v prípade pána generála Balciara ja musím povedať, že je to človek, s ktorým ja sa osobne stretávam, pretože z titulu mojej funkcie musím sa s ním stretávať ako so šéfom vojenského spravodajstva za účelom výmeny si informácií a zistení a tak ďalej a pracujeme na mnohých projektoch.

Hoci je spolupráca medzi vládou a Vojenským spravodajstvom dôležitá pre bezpečnostnú politiku štátu, zákon predpokladá sprostredkovanie informácií prostredníctvom ministra obrany. Výrok - nutnosť stretávať sa za účelom výmeny informácií - preto hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa § 2 ods. 4 Zákona o Vojenskom spravodajstve „minister obrany Slovenskej republiky poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky informácie získané Vojenským spravodajstvom, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť.”

Podľa § 3 ods. 1 toho istého zákona na čele Vojenského spravodajstva je riaditeľ Vojenského spravodajstva, ktorý je za výkon svojej funkcie a za plnenie úloh Vojenského spravodajstva zodpovedný ministrovi. Minister vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie riaditeľa.”

§ 4 Zákona o vojenskom spravodajstve hovorí, že minister je povinný predložiť v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada a) prezident Slovenskej republiky, b) predseda Národnej rady Slovenskej republiky, c) predseda vlády Slovenskej republiky.”

Výrok bol spomenutý v

CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP
V politike, Norbert Dolinský

Premiér Pellegrini na TA3

Predseda vlády Peter Pellegrini bol v nedeľu 8. septembra 2019 hosťom relácie V politike. Odpovedal na otázky o kauze Jankovská, vzťahoch Mariána Kočnera s politikmi či takzvaných obedoch zadarmo.