Francúzska republika má poloprezidentský systém, ktorý je špecifickým kompromisom medzi prezidentským (napr. USA) a parlamentným (napr. Slovenská republika) systémom. Je možné konštatovať, že právomoci francúzskeho prezidenta sú v európskom prostredí nadpriemerné. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Prezident Francźskej republiky je exekutívnym orgánom (.doc, str. 5). Medzi jeho významné právomoci patrí právomoc vybrať predsedu vlády, určovať agendu ministerskej rady, raz ročne rozpustiť Národné zhromaždenie (legislatívny orgán Francúzskej republiky), vypísať referendum (so súhlasom parlamentu) či využívať špeciálne právomoci v krízových situáciách. Ak má prezident v Národnom zhromaždení väčšinovú podporu, má možnosť priamo sa podieľať na politike vlády. Tak je to v prípade súčasného prezidenta, Emmanuela Macrona, ktorého hnutie La République En Marche (Republika Vpred!) získalo po voľbách v júni 2017 308 miest v 577-člennom Národnom zhromaždení.

Výrok bol spomenutý v