Ústava SR v článku 114 (druhý oddiel - Vláda Slovenskej republiky) skutočne uvádza, že: “Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.” Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v