…prezident má mať k dispozícii všetkých navolených kandidátov, okrem toho, že to vyžaduje aj ústava…

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Ústava SR čl. 134 jasne hovorí, že “Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať.”  Poslanci NR SR neboli schopní od februára v šiestich kolách zvoliť plný počet 18 kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Do júna 2019 ich bolo zvolených iba 11.

Výrok bol spomenutý v