…parlament v tomto zatiaľ nesplnil svoju ústavnú povinnosť (zvoliť kandidátov na post ústavných sudcov, pozn.).

Podľa čl. 134 Ústavy SR “Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať.” NR SR v šiestich kolách zatiaľ nezvolila plný počet  (18) na ústavných sudcov, začiatkom júna 2019 ich bolo navolených 11. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Prvá voľba prebehla verejne 12. februára za prítomnosti 132 poslancov, pričom bolo odovzdaných 66 platných hlasovacích lístkov (zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania, dostupná na webe NR SR:). Opakovaná verejná voľba prebehla 14. februára za účasti 143 poslancov, pričom bolo odovzdaných 89 platných hlasovacích lístkov. Súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov nezískal ani jeden kandidát (Zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania dostupná na webe NR SR).

Na ďalšej schôdzi 3. apríla bolo v tajnej voľbe  za prítomnosti 148 poslancov zvolených šesť kandidátov na ústavných sudcov - Fiačan, Molnár, Kaššák, Szigeti, Švecová, Truban. (Zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania dostupná na webe NR SR.) V druhom kole aprílovej schôdze boli v tajnej voľbe 4. apríla za prítomnosti 141 poslancov zvolení ďalší dvaja sudcovia - Malich, Maďar. (Zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania dostupná na webe NR SR). Následne prezident Andrej Kiska vymenoval zo zvolených kandidátov troch nových ústavných sudcov, z ktorých vymenoval nového predsedu - Ivan Fiačan a podpredsedu - Ľuboš Szigeti, ďalším vymenovaním bol Peter Molnár. Andrej Kiska síce vybral sudcov iba z ôsmich kandidátov, ale odôvodňoval to tým, že chcel súdu zabezpečiť aspoň nadpolovičný počet sudcov, fungovať aspoň v provizórnom režime.

Na májovej schôdzi boli 21. mája za prítomnosti 138 poslancov  v tajnej voľbe zvolení traja noví kandidáti - Vernarská, Tomašovič, Boroň. (Zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania zverejnená na webe NR SR). Nasledujúci deň 22. mája bol rovnako v tajnej voľbe zvolený jeden kandidát - Palša. (Zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania zverejnená na webe NR SR).

Výrok bol spomenutý v