…sovietski a potom aj ruskí predstavitelia sa ospravedlnili Čechom a Slovákom za túto aktivitu (okupácia v roku 1968, pozn.)…

Aj keď je pravdou, že traja predstavitelia Sovietskeho zväzu resp. Ruskej federácie sa od invázie do Československa v roku 1968 dištancovali, nikdy sa Čechom a Slovákom za tieto udalosti priamo neospravedlnili. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Michail Gorbačov, ktorý stál na čele už neexistujúceho Sovietskeho zväzu v rokoch 1985 až do jeho zániku v roku 1991, sa k okupácii Československa v roku 1968 vyjadril už v roku 1989, kedy povedal, že reakcia sovietskeho vedenia na vývoj v Československu v roku 1968 "nebola úplne adekvátna". Neskôr v roku 2006 označil likvidáciu československého "socializmu s ľudskou tvárou" v roku 1968 za chybu.

Boris Jeľcin, prezident Ruskej federácie v rokoch 1991 – 1999, sa taktiež k okupácii v roku 1968 vyjadril, pričom kládol dôraz na to, že Rusko s týmto aktom nemá nič spoločné, keďže išlo o akciu ZSSR. "Tento vpád odsudzujeme ako agresiu, ako útok na zvrchovaný, samostatný štát, ako vmiešavanie do jeho vnútorných záležitostí. Nové demokratické Rusko nenesie za túto akciu žiadnu zodpovednosť. Je za ňu zodpovedné bývalé vedenie ZSSR (Sovietsky zväz, pozn.) a KSSS (sovietska komunistická strana, pozn.).“ V roku 1993 Jeľcin spolu so slovenským prezidentom Michalom Kováčom podpísal zmluvu o priateľských vzťahoch a spolupráci, ktorá okrem iného odsúdila „antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území“.

Súčasný prezident Ruskej federácie Vladimir Putin počas návštevy Prahy v roku 2006 prezentoval svoj pohľad na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 týmito slovami: "Musím vám povedať celkom otvorene, že samozrejme nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť, ale mravná zodpovednosť tu je."  

Ani jeden z týchto predstaviteľov ZSSR či Ruskej federácie sa však priamo za udalosti, ktoré sa udiali v roku 1968 neospravedlnil, aj keď je pravdou, že sa od nej jasne dištancovali.

Túto nepravdivú rétoriku mylne prezentovali aj niektoré médiá, medzi inými britská BBC, ktorá vo svojom článku z roku 2015 napísala: „Ministerstvo zahraničných vecí SR … poukázalo na to, že Rusko sa v minulosti oficiálne ospravedlnilo za inváziu a následnú okupáciu.“ Naopak, Radio Praha počas spomínanej Putinovej návštevy Prahy v roku 2006 upozornilo na to, že Putin síce označil okupáciu za tragédiu, avšak, ako nesprávne konštatovali viaceré české médiá, neospravedlnil sa. Niekoľko českých novín dnes ráno tvrdilo, že pán Putin sa ‘ospravedlnil’ za sovietsku inváziu v roku 1968. Nezašiel ale tak ďaleko  - v opise udalostí z roku 1968 použil termín ‘tragédia’. Poukázal tiež na návštevu svojho predchodcu Borisa Jeľcina v Prahe v roku 1993 a na Jeľcinov opis udalostí z roku 1968 ako akt agresie."

Výrok bol spomenutý v