…my (SMER-SD, pozn.) hovoríme o tom, že treba posilniť spoluprácu a výraznejšie posilniť napríklad vplyv Európskej rady a mierne oslabiť vplyv Európskej komisie.

V programe strany Smer-SD či vo vyhláseniach jej oficiálnych predstaviteľov nenájdeme žiadne informácie o tom, že by sa strana zasadzovala o posilnenie vplyvu Európskej rady či oslabenie vplyvu Európskej komisie. Petrákovo tvrdenie, formulované ako “hovoríme”, preto hodnotíme ako nepravdivé.

Portál euractiv.sk vydal v súvislosti s voľbami do EP analýzu (.pdf), z ktorej sa okrem iného dozvedáme o postojoch jednotlivých politických strán k rozličným európskym témam. Na otázku prechodu z jednomyseľného hlasovania na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v špecifických otázkach spoločnej zahraničnej politiky EÚ odpovedal Smer-SD kladne (str. 10). Rovnako odpovedal aj na otázku možného posilňovania kompetencií EÚ za určitých okolností, avšak v prípade bližšej špecifikácie strana Smer-SD neuviedla nič, teda ani víziu o silnejšej Rade EÚ a slabšej EK. Pred voľbami do EP v roku 2019 uverejnila na svojej webstránke strana Smer-SD krátku vizualizáciu, z ktorej sa však opäť nedozvedáme nič z toho, čo spomenul vo výroku Petrák.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Jozef Hajko

Postavenie Slovenska v Európskej únii

26. mája 2019, deň po voľbách do Európskeho parlamentu, sa v relácii O 5 minút 12 diskutovalo o budúcnosti Európskej únie a postavení Slovenska v nej. Pozvanie do relácie prijali Jana Kiššová, Miroslav Beblavý, Ľubomír Petrák a Ábel Ravasz.