(…) hodnotiace správy pri Maďarsku a Poľsku sa nezhodujú. Pri Poľsku sa riešili aj ekonomické parametre, pri Maďarsku aj nedostatky v demokracii a problematika migrantov.

Je pravda, že hodnotenie situácie v Maďarsku a Poľsku zo strany Európskej únie, resp. Európskej komisie (EK) sa v mnohých bodoch nezhoduje. EK v obidvoch prípadoch posudzovala stav demokracie. V prípade Poľska sa však zaoberala stavom súdnictva v krajine, nie ekonomickými parametrami. Naopak, v prípade Maďarska posudzovala aj  ekonomické aspekty. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

V prípade Maďarska výbory posudzovali nasledovné parametre:

 1. fungovanie ústavného a volebného systému,
 2. nezávislosť súdnictva a iných inštitúcií a práva sudcov,
 3. korupcia a konflikt záujmov,
 4. súkromie a ochrana informácií,
 5. sloboda slova,
 6. akademická sloboda,
 7. náboženská sloboda,
 8. sloboda združovania,
 9. právo na rovnaké zaobchádzanie,
 10. práva menšín, vrátane Rómov a Židov, a ochrana pred nenávistným vyjadrovaním proti takýmto menšinám,
 11. základné práva migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov,
 12. ekonomické a sociálne práva.

Okrem iných sa k situácii v Maďarsku vyjadroval aj Odbor pre rozpočtovú kontrolu. Ten vo svojej hodnotiacej správe kritizoval korupciu, netransparentnosť či predražené štátne zákazky.

V prípade Poľska EK posudzovala výhradne stav právneho štátu a demokracie. Konkrétne sa riešil nový súdny režim, ktorý ‚‚narúša súdnu nezávislosť poľských sudcov tým, že neposkytuje potrebné záruky na ich ochranu pred politickou kontrolou,” napríklad vystavuje sudcov disciplinárnym vyšetrovaniam, konaniam a aj sankciám z dôvodu obsahu ich súdnych rozhodnutí.

Výrok bol spomenutý v