V prípade Maďarska a Poľska už bol aktivovaný sankčný mechanizmus (zo strany EÚ, pozn.).

Sankčný mechanizmus zo strany EÚ bol začatý Európskou komisiou proti Poľsku už v roku 2017. Proti Maďarsku tak bolo urobené Európskym parlamentom v septembri 2018. Voči obidvom krajinám sa využíva Článok 7 zmluvy o EÚ, ktorý slúži na prípady ohrozenia demokratických inštitúcií. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Článok 7 slúži EÚ ako nástroj na ochranu zásad právneho štátu vo všetkých členských krajinách. Pri nedodržiavaní zásad právneho štátu môže EÚ podľa nového sankčného mechanizmu, ktorý v máji 2019 predstavila Európska komisia, obmedziť prístup k peniazom z rozpočtu EÚ. Sankčný mechanizmus pozostáva z viacerých častí, pričom udelenie sankcií je jeho posledným krokom, ku ktorému dôjde, ak Európska rada konštatuje pretrvávajúce porušenie hodnôt a ak Rada EÚ rozhodne kvalifikovanou väčšinou o pozastavení práv člena EÚ.

Zdroj: euractiv.sk

Výrok bol spomenutý v