Na Slovensku máme momentálne len dve čakateľky na azyl a zároveň sme kapacitne pripravení na stovky migrantov (…) Riaditeľom migračného úradu je pán Bernard Priecel.

Bernard Priecel je riaditeľom migračného úradu a taktiež sa v minulosti vyjadril, že Slovensko je schopné prijať tisícky migrantov. Od roku 2004, kedy bol počet žiadateľov viac než 10 tisíc, sa toto číslo znižovalo, až na ani nie sto uchádzačov v roku 2019.  Slovensko je však kapacitne pripravené na viac žiadateľov než prijíma, nakoľko v tomto roku prijalo zatiaľ len dvoch uchádzačov o azyl. Výrok poslankyne Ďuriš Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivý, keďže žiadosť o azyl bola skutočne schválená len dvom uchádzačom, teraz už čakateľom na azyl. 

Výrok bol spomenutý v