Grécko sa stalo členom eurozóny 1. januára 2001 a pridalo sa tak k jedenástim štátom, ktoré zdieľajú spoločnú menu. Na to, aby sa mohlo stať členom eurozóny potrebovalo splniť niekoľko požiadaviek. V roku 2004 sa však ukázalo, že niektoré z podmienok nesplnili. Grécky minister financií Georgios Alogoskoufis v roku 2004 povedal: "Ukázalo sa, že rozpočtový deficit bol nad povolenou hranicou troch percent HDP každý rok od roku 1999." Miestny štatistický úrad sfalšoval dáta o deficite, keďže schodok za rok 2000 nebol 2 % ako uvádzali, ale 4,1 %, čo prevyšuje povolené 3 %. Tento fakt potvrdila aj Európska komisia, ktorá však tvrdí, že neexistuje právny spôsob, ako zvrátiť rozhodnutie prijať Grécko do eurozóny. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v