Slovensko dlhodobo prijíma legislatívu z EÚ, diskusia ohľadom podielu národnej legislatívy ovplyvnenej legislatívou EÚ poukazuje na nezhody medzi jednotlivými odhadmi a naznačuje skôr to, že presný výpočet je veľmi obtiažny, možno až nemožný. Posledné údaje o podiele právne záväzných aktov prebratých z EÚ v slovenskej legislatíve pochádzajú z roku 2013, ktoré však zahŕňali iba legislatívne procesy z jedného roka a v súčasnosti ich nie je možné považovať za aktuálne. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Polemika ohľadom vplyvu európskych regulácií a celkovom podiele legislatívy EÚ na domácej legislatíve je známa pod názvom Delorosov mýtus. Tento názov dostala podľa bývalého predsedu Európskej komisie Jacquesa Delorsa, ktorý v roku 1988 pri prejave v EP povedal „O desať rokov bude 80 percent zákonov v oblasti ekonomiky, možno aj daní a sociálnej politiky, pochádzať z Európskej únie.” Odvtedy vzniklo veľa štúdií, ktoré sa zaujímali o túto tému a ponúkli aj rôzne výsledky. V ostatných štátoch sa pohyboval podiel európskej legislatívy na tej štátnej v rozmedzí od 1 % až do 39,1 %.

V prípade Slovenska sa touto témou zaoberal portál euractiv.sk. V roku 2014 poskytol agentúre SITA údaje za rok 2013, kedy bolo zo 137 schválených zákonov 35 výslovným prebratím právne záväzného aktu EÚ a zo zákonov súvisiacich s právom EÚ, teda v ktorých sa priamo zohľadňovalo a odkazovalo na právo EÚ, bolo 61, čo predstavuje 44,5 %. V tomto čísle však nie sú zahrnuté vyhlášky transponujúce európsku legislatívu, ani nariadenia, ktoré národné parlamenty neschvaľujú.

Pri tejto problematike je tiež potrebné pozrieť sa na oblasť, ktorej sa európska legislatíva týka. Väčšina legislatívy sa týka práve týchto oblastí: vytváranie vnútorného trhu, ochrana spotrebiteľov a sociálne a environmentálne štandardy. Pre upresnenie terminológie pridávame aj prehľad právnych aktov v kompetencii EÚ, ktoré sú zverejnené na stránke EÚ v slovenčine.

Výrok bol spomenutý v