Úrad európskeho prokurátora bude na Slovensku viesť Slovák, ktorý podlieha štruktúre v Bruseli, kontrolovanej Európskym parlamentom, teda demokraticky voleným orgánom.

Na základe údajov o fungovaní Úradu európskeho prokurátora (EPPO) a Zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre hodnotíme všetky časti výroku ako pravdivé.

EPPO bude fungovať v dvoch úrovniach – centrálnej, sídliacej v Luxemburgu, tvorenej hlavným európskym prokurátorom a európskymi prokurátormi z členských krajín a decentralizovanej, tvorenej delegovanými európskymi prokurátormi sídliacimi v členských štátoch. Tí budú podľa Nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (odsek 28) viesť vyšetrovanie a trestné stíhanie v členských štátoch pod dohľadom európskych prokurátorov. Prehľadnú infografiku o fungovaní Úradu európskeho prokurátora pripravil euractiv.sk.

Výber delegovaných prokurátorov na Slovensku upresňuje zákon č. 286/2018 Z. z. Kandidátom na delegovaného prokurátora môže byť podľa § 8 prokurátor, ktorý „najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej sedem rokov funkciu prokurátora; má znalosti a skúsenosti z fungovania právneho systému Slovenskej republiky a právneho systému Európskej únie na úrovni potrebnej na výkon funkcie európskeho delegovaného prokurátora; ovláda anglický alebo francúzsky jazyk na úrovni potrebnej na výkon funkcie európskeho delegovaného prokurátora; súhlasí s nomináciou za kandidáta na funkciu európskeho delegovaného prokurátora.”

Podľa odseku 18 Nariadenia Rady platí, že „Hlavný európsky prokurátor je plne zodpovedný za plnenie svojich povinností ako vedúci Európskej prokuratúry a ako taký nesie úplnú inštitucionálnu zodpovednosť za jej všeobecnú činnosť pred Európskym parlamentom, Radou a Komisiou“. Poslanci Európskeho parlamentu sú od roku 1979 volení demokraticky občanmi EU.

Výrok bol spomenutý v