…príkladom sú prídavky na deti pre slovenské opatrovateľky v Rakúsku, ktoré chcela rakúska vláda indexovať. Znovu je to Európska komisia, ktorá tlačí na Rakúsko, aby legislatívu zmenilo.

Rakúsko schválilo indexáciu prídavkov na deti cudzincov 24. októbra 2018. Európska komisia (EK) sa kontroverznému zákonu venuje a poukazuje na jeho nesúlad s legislatívou EÚ od jeho prijatia v októbri 2018 až do súčasnosti, kedy na Rakúsko apeluje už aj Rumunsko na čele predsedníctva Rady EÚ. Rakúsku hrozí žaloba na Súdnom dvore EÚ. Šimečkov výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ako informuje vo svojom článku SME, k novému zákonu sa okamžite po jeho prijatí v októbri 2018 vyjadril aj hovorca EK Christian Wigand, ktorý vyjadril záujem o následné preskúmanie jeho zlučiteľnosti s právom EÚ. Dodal, že indexácia nie je v EÚ dovolená.

Kontroverzný zákon nadobudol účinnosť začiatkom roku 2019 – 24. januára 2019 exekutíva EÚ reagovala oznámením začatia právneho konania voči Rakúsku kvôli neplneniu povinností vyplývajúcich z legislatívy EÚ. Základným stanoviskom EK je, že legislatíva EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia nepovoľuje znižovanie peňažných dávok len preto, že má dotknutá osoba trvalé bydlisko v inom členskom štáte.

V Európskej únii neexistujú žiadni druhoradí pracovníci, ani žiadne druhoradé deti,“ upozornila vo svojom vyjadrení, ktoré ponúkol vo svojom článku portál euractiv.sk, eurokomisárka pre sociálne záležitosti Marianne Thyssenová.

Výrok bol spomenutý v