Podľa výšky podielu na trhu čo sa týka počúvanosti je Funrádio skutočne tretím v poradí spomedzi rádií na Slovensku, a to s podielom 23,8 % podľa prieskumu Median SK z obdobia 7. január 2019 až 31. marec 2019. Prieskumu sa zúčastnilo 3252 respondentov od 14 do 79 rokov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v