Tam (vo vízii PS, pozn.) je jasne napísané, že tieto dane (z darovania, dedičstva, z cukru, environmentálne dane, a pod.) budú zvyšovať.

Progresívne Slovensko má vo svojej vízii spomenuté zvyšovanie spomínaných daní. Vyššie dane vo vybraných sférach by podľa vízie PS mali kompenzovať výdavky potrebné na zníženie daňovej a odvodovej záťaže práce (.pdf, s. 85). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Vo vízii Progresívneho Slovenska sa bližšie udáva: „Hoci celková daňová záťaž na Slovensku nie je nadmerná, jej rozdelenie by bolo potrebné lepšie vyvážiť za účelom zvýšenia spravodlivosti a zníženia trhových deformácií. Daňová a odvodová záťaž práce by mala byť postupne znížená na úkor vyšších daní v iných oblastiach. Z týchto treba vyzdvihnúť predovšetkým dane z nehnuteľností na základe ich trhovej hodnoty, ktoré patria k najmenej deformatívnym daniam. Ďalej dane z darov a dedičstva, ktoré – ak sú ich sadzby spravodlivo nastavené – môžu napomáhať k znižovaniu nerovností v príležitostiach. To isté platí aj pre environmentálne dane a dane na zdraviu škodlivé tovary ako cigarety, alkohol či cukor." (pdf., vízia PS 2018)

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Sulík vs. Truban v Na telo

V nedeľu 28. apríla 2019 sa v diskusii TV Markíza stretli Michal Truban, aktuálny podpredseda strany Progresívne Slovensko a Richard Sulík, europoslanec a predseda strany SaS. Hostia diskutovali hlavne o programoch svojich politických strán, ale venovali sa aj blížiacim sa eurovoľbám.