Nie sú známe žiadne návrhy iných politických strán na reformu zahŕňajúcu odvody aj sociálne dávky. Návrh odvodového bonusu z dielne SaS je najkomplexnejšou navrhovanou reformou v tejto oblasti. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Odvodový bonus, návrh SaS na reformu odvodov a sociálnych dávok by podľa SaS priniesol zvýšenie čistých príjmov väčšiny ľudí a zjednodušil by celkový systém dávok. Sulík sa odvodovému bonusu venuje už vyše desať rokov, podrobne ho skúmal vo svojej diplomovej práci, pretláčal ho za vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010-2011 a opäť o ňom začal hovoriť v roku 2017, kedy bonus nanovo prepočítal.

Spomínaná reforma by zvýšila čisté príjmy väčšiny ľudí a zároveň by obmedzila mnohé sociálne dávky, dôchodky a daňové výnimky. Vyše osemdesiat rôznych sociálnych príspevkov by bolo zredukovaných na základnú dávku vo výške životného minima, na ktorú by mal nárok každý občan a ďalej na materskú, dávku pre osamelého rodiča a pre invalidov.

Čo sa týka ostatných strán, SMER-SD ako jednu z priorít na roky 2016-2020 uvádza zvyšovanie životnej úrovne ľudí prostredníctvom znižovania miery nezamestnanosti, zvyšovania minimálnej mzdy a rastom príjmov ľudí s nižšími príjmami, dôchodcov a mladých rodín. Jednotlivé priority a spôsoby ich dosiahnutia však nie sú vysvetlené hlbšie, nie je teda jasné či by strana na dosiahnutie cieľov využila opatrenia súvisiace s odvodmi či sociálnymi dávkami.

Most-Híd vo volebnom programe z roku 2016 navrhuje zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce a podnikania či zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre nízkopríjmové skupiny. V dôchodkovej politike strana trvala na posilnení druhého piliera a v prvom pilieri podporovala inštitút minimálnych dôchodkov (pdf, s. 24, 25). V sociálnej politike strana podporovala „zvýšenie a udržanie rozdielu medzi maximálnou sociálnou dávkou a minimálnou mzdou“ a vyplácanie časti sociálnych dávok naviazané na vykonávanie verejnoprospešných prác (pdf, s. 107).

SNS v programe z roku 2016 uvádzala zriadenie doplnkového penzijného systému zameraného na dlhodobú starostlivosť o bezvládnych a starších občanov, zamestnanecké penzijné pripoistenie ako súčasť dôchodkového doplnkového sporenia, poskytovanie dávok pre dlhodobo nezamestnaných podmienené povinnou školskou dochádzkou ich detí či výkonom verejnoprospešných prác, zrušenie povinných minimálnych odvodov pre živnostníkov (pdf, s. 13, 26).

Strana SKOK! vo volebnom programe v roku 206 navrhovala sociálny balík s názvom „Eurovratka“, ktorý by sa skladal zo zníženia odvodov z miezd, zníženia DPH na všetky potraviny a na energie pre domácnosti a zrušenia koncesionárskych poplatkov (pdf, s. 34). Program „Práca namiesto dávok“ by priniesol zníženie základnej sociálnej dávky pre práceschopných nezamestnaných a zvýšenie aktivačnej časti dávky na úroveň minimálnej mzdy (pdf, s. 51).

Vo volebnom programe KDH sa v roku 2016 nachádzalo zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane o 560 eur ročne, pre ľudí s nízkymi dôchodkami možnosť zarobiť si mesačne do 200 eur bez daňového a odvodového zaťaženia, pre nezamestnaných možnosť zarobiť do 200 eur mesačne bez toho, aby prišli o dávky, zavedenie odvodového bonusu (zníženie poistných a sociálnych odvodov v závislosti od počtu nezaopatrených detí) a možnosť odviesť časť dane zamestnaných detí svojim rodičom či zvýšenie prídavku na dieťa pre rodiny so súhrnných príjmom oboch rodičov do trojnásobku priemernej mzdy. (pdf, s.11, 29, 30).

Hnutie Oľano-NOVA vo volebnom programe z roku 2016 navrhovalo zvýšenie daňového bonusu na dieťa na 500 eur ročne, ústavnú ochranu dôchodkov z prvého a druhého piliera a možnosť prispievať rodičom na dôchodok jedným percentom vymeriavacieho základu (pdf, s. 36, 44, 45).

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Sulík vs. Truban v Na telo

V nedeľu 28. apríla 2019 sa v diskusii TV Markíza stretli Michal Truban, aktuálny podpredseda strany Progresívne Slovensko a Richard Sulík, europoslanec a predseda strany SaS. Hostia diskutovali hlavne o programoch svojich politických strán, ale venovali sa aj blížiacim sa eurovoľbám.