Ste tam už 15 rokov (Monika Beňová v EP, pozn.)… riešili ste slonov v Afrike, opustených psov v Rumunsku, problém mafie v Bulharsku, reformu súdneho systému v Srbsku, nezamestnanosť vo Francúzsku, ale nič, čo sa týka Slovenska.

Monika Beňová je skutočne členkou Európskeho parlamentu už 15 rokov, teda od vstupu Slovenska do EÚ. Počas svojich mandátov sa dotkla otázok opustených psov v Rumunsku, problému mafie v rámci debaty o vstupe Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru, k súdnemu systému v Srbsku sa vyjadrovala napríklad písomne v parlamentnej rozprave o Správe o pokroku Srbska za rok 2013, taktiež sa venovala nezamestnanosti (nezamestnanosti mladých ľudí na celoeurópskej úrovni, pozn.) a Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi. V rámci parlamentných rokovaní sa však venovala aj otázkam týkajúcim sa Slovenska, preto hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Čo sa týka Slovenska, Beňová sa opakovane vyjadrovala v rozpravách parlamentu napríklad k témam korupcia a právny štát na Slovensku a Malte, ochrana investigatívnych novinárov v Európe, pranie špinavých peňazí a daňové úniky, prijatie jednotnej meny Slovenskom, uplatňovanie schengenského acquis pre štáty východného rozšírenia, vývoj na Slovensku s ohľadom na situáciu v policajnom zbore či k téme menšín. Jej parlamentná činnosť je ľahko dohľadateľná na stránke Európskeho parlamentu.

V rámci svojej primárnej agendy sa ako spravodajca venovala témam ako základné práva v EÚ, vonkajšia pomoc spoločenstva a automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku, Belgicku a Poľsku. Ako tieňový spravodajca sa ďalej venovala agende automatizovanej výmeny údajov o DNA a daktyloskopických údajov medzi jednotlivými členskými štátmi v rámci azylovej politiky, spolupráce medzi Eurojustom a Albánskom, upravenia vízových pomerov medzi EÚ a Čínou, nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami a ďalšej agende.

Výrok bol spomenutý v