…keď som si pozeral oficiálny rating na stránky MEP Rating EU, že aj spolu s vami (Monika Beňová a Branislav Škripek, pozn.) ste tam v tej spodnej polovičke medzi aktivitou alebo porovnania aktivity všetkých európskych poslancov.

MEP Ranking EU je oficiálna stránka zverejňujúca hodnotenie jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu, a to na základe algoritmu zohľadňujúceho všetky verejne dostupné parametre ich aktivity v parlamente, rozdelené do štyroch kategórií: správy, vyjadrenia, úlohy a účasť na plenárnych zasadnutiach. V rámci hodnotenia sú obaja spomínaní europoslanci momentálne umiestnení v spodnej polovici, a to konkrétne Monika Beňová na 415 mieste a Branislav Škripek na 468 mieste z celkového počtu 750 hodnotených europoslancov. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v