Po tých 3 volebných obdobiach vy (Monika Beňová, pozn.) máte nárok na dôchodok, keď sa nemýlim, okolo 3 600 eur mesačne.

Podľa aktuálne platného mechanizmu výpočtu dôchodkov pre poslancov Európskeho parlamentu má každý europoslanec nárok na dôchodok po dovŕšení 63 rokov života. Výška dôchodku zodpovedá 3,5 % platu za každý rok plnenia mandátu, ale nesmie prekročiť 70 % platu. Pri zdanenom mesačnom plate  6 824,85 eur (zvýšenie v júli 2018, pozn.), má Monika Beňová za svojich 15 rokov pôsobenia v Európskom parlamente nárok na dôchodok vo výške 3 583,05 eur. Táto suma sa len mierne líši od sumy 3 600 € uvedenej Matovičom, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v