Ako som už spomínala v médiách, na formálne vyjednávanie by som veľmi rada rešpektujúc odbornosť tlmočníkov, zrejme využila túto službu (…).

Výrok Zuzany Čaputovej hodnotíme ako pravdivý. O možnosti využitia služieb tlmočníkov sa vyjadrila už v predvolebnej diskusii RTVS Voľby prezidenta 2019 – 2. kolo – DUEL (dostupné v archíve RTVS tu, približne od 05:21 do 05:43), ktorá bola odvysielaná 23.3.2019. Túto voľbu nevníma ako príťaž alebo nevýhodu, skôr naopak, ako „zodpovedný krok“, najmä z dôvodu, že obsah oficiálnych rokovaní si vyžaduje presnosť vyjadrovania. O priebehu tejto predvolebnej diskusie informoval na svojich stránkach aj napríklad portál webnoviny.sk.

V súčasnosti možno chápať tlmočníka ako súčasť nediplomatického personálu, konkrétne administratívnej a technickej zložky. V minulosti boli internými zamestnancami MZvaEZ SR, v súčasnosti predstavujú už externých zamestnancov, ktorých služby sa získavajú prostredníctvom vypísania konkurzu na ich dodávku (.pdf, s. 698). Podľa dohodnutých podmienok sa môže realizovať tlmočenie oficiálnych rokovaní vo viacerých podobách. Ako pokračuje M. Smetanová, so službami tlmočníka sa počíta „počas rôznych foriem spoločenského styku (...) ako napr. pracovné raňajky, obed, večera, recepcia, čaša vína, koktail party, čaj, záhradná slávnosť, hudobný/tanečný večer, ples, filmové predstavenie ai.“ (.pdf, s. 700).

Výrok bol spomenutý v