Ja keď som nastupovala na koncipientsku prax bola som 13 rokov (praxe, pozn.)… Od fakulty, ja som počas fakulty pracovala na právnom oddelení na mestskom úrade, potom som bola dva roky právnička, k tomu som si spravila 4 (roky, pozn.) a ešte niekoľko mesiacov koncipientskej praxe. Dokopy to bolo viac ako 3 roky (…) a to potvrdila aj komora.

V diskusii sa Zuzana Čaputová snažila argumentovať tým, že určitú prax v oblasti práva mala už pred začatím koncipientskej praxe. Konkrétne malo ísť o 13-ročnú prax, avšak keďže nie je známy presný začiatok jej pôsobenia na právnom oddelení Mestského úradu v Pezinku (kedy presne počas jej štúdia to bolo), hodnotíme výrok ako neoveriteľný.


Zuzana Čaputová študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rozmedzí rokov 1991-1996. Počas štúdia a aj po jeho skončení, pôsobila v Pezinku ako asistentka na právnom oddelení Mestského úradu, neskôr ako zástupkyňa prednostu Mestského úradu. Od roku 2001 do roku 2017 spolupracovala so združením Via Iuris (od roku 2010 ako advokátka)(TASR). Koncipientskú prax začala v auguste 2005 v trvaní ‚‚4 roky, 2 mesiace, 25 dní” ako uviedla vo svojom stanovisku aj Slovenská advokátska komora.

Výrok bol spomenutý v