Slovenská advokátska komora jasne povedala, že ak by takúto skutočnosť uviedla, tak by (…) jej bola jasne oznámila, že buď si zruší živnosť…

V stanovisku Slovenskej advokátskej komory sa uvádza nasledovné: “Od Mgr. Čaputovej takouto žiadosťou nedisponujeme, v dobe jej koncipientúry však ešte komisia zriadená nebola. Je však pravdou, že ak by bola takáto žiadosť komisii doručená dnes, s veľkou pravdepodobnosťou by komisia vyslovila nezlučiteľnosť živnosti s koncipientskou praxou.” Komora teda uviedla, ako by rozhodla pri dnes platnej právnej úprave, avšak netvrdí, že by to tak bolo v danom čase, kedy Čaputová vykonávala koncipietskú prax, tak ako to vyplýva zo Šefčovičovho výroku. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Výrok bol spomenutý v