…sme poslednou krajinou, ktorá tieto rokovania (o rámcovej dohode obrannej spolupráci so Slovenskou republikou a USA, pozn.) uzavrela, pred myslím dvoma týždňami to uzavreli Maďari…

Pokiaľ ako uzavretie rokovaní o dohode o obrannej spolupráci berieme ukončenie rokovaní na úrovni vlády štátu (čo vyplýva z kontextu diskusie, ktorá sa v danej chvíli týkala opačných stanovísk MO SR a MZVaEZ SR), v spomínanom Maďarsku bola dohoda predsedom vlády Viktorom Orbánom uzatvorená vo februári 2019 (teda nie pred dvomi týždňami), má ešte nasledovať hlasovanie v parlamente. V článku maďarského vládneho portáluz 1. marca 2019 sa však spomínajú prebiehajúce rokovania v prípade Nórska, pričom doposiaľ nebola zverejnená žiadna správa o ich ukončení, neplatí teda, že by sme boli poslednou krajinou, ktorá rokovania uzatvára. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

12. februára 2019 sa o finálnej podobe textu dohody o obrannej spolupráci medzi USA a Maďarskom dohodli minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo a maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó (podrobnejšie napr. tu alebo ďalší zdroj). Momentálne sa čaká na jej schválenie v maďarskom parlamente. To v praxi znamená, a ako potvrdzuje aj MZVEZ SR na konci svojho vyhlásenia, že by SR bola „jedinou členskou krajinou NATO, ktorá odmietla takúto dohodu.“ Z kontextu danej vety teda vyplýva aj to, že sme naozaj posledným členským štátom NATO, ktorý (ne)uzavrel spomínané rokovania na vládnej úrovni. Bližšie informácie k programu DCA rokovaní sú dostupné napríklad na oficiálnej stránke U.S. Department of State.

MO SR 11.3.2019 avizovalo svoje odstúpenie od ďalších rokovaní ohľadom návrhu „Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými“ (ďalej len DCA z anglického defence cooperation agreement), ktoré by znamenalo ukončenie konkrétnych diplomatických snáh. Avšak, MZVEZ SR, zastrešujúce dané rokovania,  v rovnaký deň zareagovalo vyhlásením, v ktorom píše, že „v súvislosti so zdôvodneniami uvedenými vo vyhlásení rezortu obrany zdôrazňuje, že rokovania o dohode neboli ukončené a závisí od slovenskej strany, aká bude jej finálna podoba.

Výrok bol spomenutý v