…my sme už podobnú pomoc prijali (od USA na obranu, pozn.) niekedy v roku 2010 (to nevedel presne, pozn.), keď sme absolvovali prvú fázu obnovy vojenského letiska Sliač. Paradoxne vtedy bol súčasťou vlády a ministrom, ktorý za to hlasoval aj pán Harabin…

Rekonštrukcia letiska Sliač prebehla aj vďaka finančnej pomoci Severoatlantickej aliancie. Ako je to uvedené aj na stránke Ministerstva obrany SR “celkové náklady na rekonštrukciu letiska Sliač prekročia (...)v zmysle uznesenia vlády SR 3,319 milióna eur (100 miliónov Sk).” Podrobnejšie údaje ministerstvo nemohlo zverejniť, nakoľko išlo o projekt v zásadnej miere spolufinancovaný z NATO a kde platia podmienky informovania podľa NATO. Rekonštrukcia vojenského letiska Sliač prebiehala od roku 2009 do roku 2010. Celkové náklady sa mali vyšplhať až na 68 miliónov eur. Ku dňu 21. apríla 2010 ministerstvo obrany vynaložilo 30,849 milióna eur. Ďalších 32 miliónov eur hradila Severoatlantická aliancia. Informácie o tom, kedy bola takáto pomoc schválená vládou a kto za takýto návrh hlasoval nie sú známe, skontrolovali sme záznamy z rokovaní vlády v roku 2008 a začiatkom roka 2009. Pokiaľ by bol aj materiál z rokovania vlády dostupný, nebolo by známe, ako hlasoval konkrétne Štefan Harabin ako člen vlády. Na prijatie rozhodnutia je nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády, no kto ako hlasoval nie je verejné. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Výrok bol spomenutý v