Z Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že uznášaniaschopnosť Ústavného súdu definuje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých sudcov, ktorých je trinásť. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa čl. 131 Ústavy Slovenskej republiky sa “Plénum ústavného súdu uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne.” (pdf, s. 41) Počet sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky definuje čl. 134: “Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov.” (pdf, s. 42). Z toho nám vychádza, že Ústavný súd Slovenskej republiky je schopný uznášať sa v prítomnosti siedmich sudcov.

Výrok bol spomenutý v

Braňo Závodský Naživo, Braňo Závodský

Čaputová pre rádio Expres

7. marca 2019 bola hosťkou relácie Braňo Závodský Naživo kandidátka na post prezidentky SR Zuzana Čaputová. Braňo Závodský si pred voľbami pozval troch kandidátov s najvyššími predvolebnými preferenciami, každý z kandidátov dostal 10 minút času na odpovede na moderátorove otázky.