Národná rada SR na základe čl. 134 Ústavynavrhuje dvojnásobný počet kandidátov (teda 18 kandidátov, pozn.) na (ústavných) sudcov, ktorých má prezident SR vymenovať“. Národná rada v dvoch kolách voľby nezvolila ani jedného kandidáta z potrebných 18. Výrok na základe týchto údajov hodnotíme ako pravdivý.

Prvá voľba prebehla verejne 12. februára za prítomnosti 132 poslancov, pričom bolo odovzdaných 66 platných hlasovacích lístkov (zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania, dostupná na webe NRSR:). Opakovaná verejná voľba prebehla 14. februára za účasti 143 poslancov, pričom bolo odovzdaných 89 platných hlasovacích lístkov. Súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov nezískal ani jeden kandidát (zdroj: Zápisnica o výsledku hlasovania, dostupná na webe NRSR).

Výrok bol spomenutý v

Braňo Závodský Naživo, Braňo Závodský

Čaputová pre rádio Expres

7. marca 2019 bola hosťkou relácie Braňo Závodský Naživo kandidátka na post prezidentky SR Zuzana Čaputová. Braňo Závodský si pred voľbami pozval troch kandidátov s najvyššími predvolebnými preferenciami, každý z kandidátov dostal 10 minút času na odpovede na moderátorove otázky.