…to zákon predpokladá, že kandidovať môže jednak politik, ale aj občan, ktorý v politike nebol…

Podľa Ústavy SR čl. 101 ods. 3 a čl. 103 ods. 1, môže za prezidenta kandidovať každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca NR SR, ktorý v deň voľby dosiahol vek 40 rokov a ktorého navrhne minimálne 15 poslancov NR SR alebo občania, pričom vyzbieraných musí byť minimálne 15 000 podpisov občanov SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Ústava bližšie nešpecifikuje politickú minulosť kandidáta, čiže predpokladá, že za prezidenta môže kandidovať aj človek bez politických skúseností. Podľa čl. 103 ods. 4 toho istého zákona v prípade, ak “za prezidenta bude zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky (...) odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu.” Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok bol spomenutý v

Braňo Závodský Naživo, Braňo Závodský

Čaputová pre rádio Expres

7. marca 2019 bola hosťkou relácie Braňo Závodský Naživo kandidátka na post prezidentky SR Zuzana Čaputová. Braňo Závodský si pred voľbami pozval troch kandidátov s najvyššími predvolebnými preferenciami, každý z kandidátov dostal 10 minút času na odpovede na moderátorove otázky.