… je pravdou, že Slovensko sa zaviazalo pri svojich prístupových rokovaniach, že bude investovať 2% HDP na armádu.

Slovensko sa na prístupových rokovaniach s NATO zaviazalo investovať 2% HDP pre potreby obrany, čo potvrdzujú aj oficiálne slovenské inštitúcie, napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Prístupové rozhovory o vstupe SR do NATO sa uskutočnili 9. a 16. decembra 2002.Počas prvého kola rozhovorov musela SR potvrdiť svoju politickú pripravenosť prevziať politické a obranno-vojenské záväzky vyplývajúce z pristúpenia k Severoatlantickej zmluve. Druhé kolo rozhovorov bolo zamerané na otázky zdrojov, bezpečnosti informácií a pristúpenia k súboru právnych noriem aliancie riešiacich technické a bezpečnostno-informačné záležitosti. SR bola požiadaná o potvrdenie záväzku vlády SR vyčleňovať pre potreby obrany prostriedky vo výške 2% HDP. Zároveň sa zaviazala prispievať do spoločných rozpočtov NATO,” píše sa v oficiálnom stanovisku ministerstva.

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Čaputová a Mistrík v Na telo

V relácii Na telo 24. februára boli hosťami kandidáti na post prezidenta Zuzana Čaputová a Robert Mistrík. Diskutovali o vývoji preferencií jednotlivých kandidátov, o právomociach prezidenta a svojich programových prioritách.