V Rakúsku je napríklad taká inštitúcia, kde riaditelia škôl posielajú na analýzu také vzorky, že keď odchytia v škole, keď našli u nejakého žiaka (marihuanu, pozn.). Tak majú ešte možnosť to prvýkrát nehlásiť na políciu, ale majú možnosť to riešiť v škole.

Tzv. Suchtmittelgesetz (zákon o omamných látkach, ďalej iba SMG) ponúka širokú škálu alternatívnych možností riešenia tohto problému, ktoré zahŕňajú aj to, že zdravotnícke orgány sú informované ako prvé. V Rakúsku existujú zákonné alternatívy k trestu v súlade so zásadou liečby namiesto trestu. Navyše, Rakúsko je v tomto príkladom krajiny, v ktorej používanie omamných látok nie je trestné aj keď nákup, držba či výroba omamných látok už trestným činom je. Riaditelia škôl majú možnosť poslať deti na odber vzoriek, pričom existuje možnosť riešenia tejto situácie najprv v rámci školy respektíve verejnej autority alebo úradu namiesto informovania súdnych orgánov (.pdf, s. 31). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Keďže tento princíp je dôležitým aspektom rakúskej protidrogovej politiky, tak sú k dispozícii rôzne alternatívy k trestu pre užívateľov drog. Konkrétne o takejto možnosti riešenia hovorí zákon SMG v § 13.Ak je dôvodné predpokladať, že kvôli určitým skutočnostiam študent užíva omamné látky, vedúci školy odošle spomínaného študenta na lekársku prehliadku k školskému lekárovi. V prípade potreby sa do prípadu zapoja aj školskí psychológovia. Ak vyšetrenie poukazuje na potrebu opatrení týkajúcich sa zdravia podľa SMG § 11 ods. 2 a nedá sa zabezpečiť, aby sa toto opatrenie uplatnilo, alebo ak študent, jeho rodičia alebo opatrovníci odmietnu vyšetrenie školským lekárom alebo konzultácie so školským psychológom, potom riaditeľ školy, namiesto predloženia správe o trestnom čine (tzv. crime report) informuje orgány okresnej správy v ich funkcii ako zdravotníckych orgánov.“

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Čaputová a Mistrík v Na telo

V relácii Na telo 24. februára boli hosťami kandidáti na post prezidenta Zuzana Čaputová a Robert Mistrík. Diskutovali o vývoji preferencií jednotlivých kandidátov, o právomociach prezidenta a svojich programových prioritách.