…s pápežom Františkom, ktorý povedal, že manželstvo je vyhradené pre zväzok muža a ženy, ale mali by sme pripustiť isté práva párom rovnakého pohlavia.

Výrok o manželstve ako výlučnom zväzku muža a ženy od pápeža Františka skutočne odznel, avšak o priznaní nejakých práv párom rovnakého pohlavia pápež nikdy nehovoril. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

V knihe rozhovorov s francúzskym sociológom Dominique Woltonom Politique et société, ktorá bola vydaná v septembri 2017 sa pápež František vyjadril aj k téme manželstva. To je podľa neho historickým termínom, ktorý zahŕňa výlučne a nielen v cirkvi zväzok medzi mužom a ženou. Zväzky medzi osobami rovnakého pohlavia by sa podľa pápeža mali nazývať registrovanými partnerstvami, pričom ich dal do spojitosti s genderovou ideológiou: "Marriage between people of the same sex? ... Let’s call them ‘civil unions.’ Lets not play with the truth. It’s true that behind it there is a gender ideology."

K priznaniu práv párom rovnakého pohlavia sa pápež František nikdy nevyjadril, naopak, opakovane hovorí o ohrození manželstva a tradičnej rodiny, o „genderovej teórii“ a je proti adopciám detí pármi rovnakého pohlavia. Pápež v roku 2015 vyjadril podporu organizátorom referenda o rodine na Slovensku aj podobného referenda v Slovinsku. V roku 2016 odsúdil manželstvá osôb rovnakého pohlavia v exhortácii Amoris laetitia. Gayovia by podľa neho nemali byť súčasťou kresťanského duchovenstva. V rozhovore pre katolícky denník La Croix pápež povedal, že schválenie zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia síce prislúcha parlamentom jednotlivých štátov, avšak štáty by v tomto prípade takisto mali akceptovať právo občanov na výhradu vo svedomí.

Pápež František najmä na začiatku svojho pontifikátu vzbudzoval nádej na zmenu pomerov v cirkvi miernejšími vyjadreniami o homosexuáloch. Opakovane sa tiež stretáva s LGBT aktivistami a veriacimi. V zásadných otázkach sa ale nijako neodkláňa od cirkevných tradícii.

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Čaputová a Mistrík v Na telo

V relácii Na telo 24. februára boli hosťami kandidáti na post prezidenta Zuzana Čaputová a Robert Mistrík. Diskutovali o vývoji preferencií jednotlivých kandidátov, o právomociach prezidenta a svojich programových prioritách.