Ústavný súd v štyroch prípadoch sa rozhodol, že ste (Štefan Harabin, pozn.) nezákonným spôsobom zmenili napríklad senáty.

O protizákonnej zmene zloženia senátov na Najvyššom súde podľa archívnych článkov médií rozhodol Ústavný súd v štyroch prípadoch. Dva z nich sa týkali Duckého zmeniek a kauzy Tipos. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Švajčiarska spoločnosť GEN MAN VENTURES AG podala sťažnosť na Ústavný súd, ktorá sa týkala zmeny senátu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval o ich nároku na takzvané Duckého zmenky. Ústavný súd konštatoval, že „Základné právo obchodnej spoločnosti G. nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 M Obdo V 4/2010 z 25. augusta 2011 porušené bolo.“  Dôvodom bola zmena senátu Najvyššieho súdu, ktorá sa udiala na základe zmeny Rozvrhu práce, ktorú nariadil vtedajší predseda NS SR Štefan Harabin. Predseda senátu ÚS v odôvodnení uviedol: „Najvyšší súd SR právo sťažovateľa porušil tým, že jeho predseda Štefan Harabin svojvoľne zmenil dovtedajší rozvrh práce NS SR a opatrením vymenil jedného sudcu v senáte, ktorý mal rozhodovať o dovolaní generálneho prokurátora v kauze Duckého zmeniek.“

V kauze Tipos Ústavný súd taktiež rozhodol v neprospech Najvyššieho súdu. Dôvodom bola opäť zmena sudcov v senáte, ktorý o kauze rozhodoval. Sudkyne Janu Zemaníkovú a Zuzanu Ďurišovú vymenil predseda Najvyššieho súdu SR Harabin v roku 2009 a sudcu Dukesa len dva mesiace pred vynesením rozsudku. Spôsob, ktorý na to Harbin použil, bola zmena v rozvrhu prác Najvyššieho súdu, a to opatrením najvyššieho súdu z 3. augusta 2010 a z 24. septembra 2010, ktorými sa zmenil rozvrh práce najvyššieho súdu na rok 2010. Sudcovia Ústavného súdu na túto zmenu zareagovali takto: "Zákon nepočíta so zmenou rozvrhu práce z iných ako zákonných dôvodov, a to dokonca s takými dôsledkami, že dôjde k podstatnej zmene v obsadení senátu v už pridelenej veci. Takéto zmeny v rozvrhu práce by sa dali označiť prinajmenšom za účelové."

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Bugár a Harabin v Na telo

10. februára 2019 odvysielala TV Markíza diskusnú reláciu Na telo, ktorej hosťami boli dvaja z kandidátov na post prezidenta - Béla Bugár a Štefan Harabin. Overili sme všetky faktické tvrdenia z danej relácie.