Ja som pojednával, čiže som v podstate vykonával tri funkcie aj vtedy a neskôr štyri funkcie …

Podobný výrok Štefana Harabina Demagog.SK overoval v minulosti. Harabin má v tomto prípade na mysli funkcie predsedu a podpredsedu NS SR, predsedu Súdnej rady SR a takisto vykonávanie súdnickej činnosti (pojednávanie). Harabin avšak od 23. júna 2009 do 23. júna 2014 nevykonával ani tri, ani štyri funkcie, ale dve, a síce pôsobil ako predseda Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR. Keďže úloha podpredsedu NS SR spočíva v zastupovaní predsedu NS SR, Harabin by takto musel de facto zastupovať samého seba. Predseda NS SR môže vykonávať súdnictvo ako predseda senátu, člen senátu alebo sudca, ak mu to nebráni vo výkone ďalších úloh, nepovažuje sa to však za samostatnú funkciu. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Štefan Harabin od 23. júna 2009, po svojom zvolení Súdnou radou SR, pôsobil vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu SR. Podľa vtedy účinnej úpravy Ústavy SR sa podľa znenia čl. 141a automaticky stal zároveň aj predsedom Súdnej rady SR. Po 30. máji 2010, kedy Daniele Švecovej na poste podpredsedníčky NS SR uplynulo jej päťročné funkčné obdobie, bola jej nasledovníčka, Jarmila Urbancová, vymenovaná do funkcie prezidentom SR až 7. júna 2013 (zdroj). V období 31. mája 2010 až 6. júna 2013 teda bola funkcia podpredsedu NS SR neobsadená. Problém však nastáva v tom, že podpredseda NS SR v podstate predstavuje „len“ zástupcu predsedu NS SR, ktorého zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti, alebo keď funkcia predsedu NS SR nie je obsadená – mimo týchto podmienok podpredseda NS SR vykonáva právomoc v rozsahu, aký mu vymedzil predseda NS SR (podľa §39 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verzie časovo účinnej od 1.11.2009 až 30.4.2011), a teda Štefan Harabin v podstate tvrdí,  že v určitom čase zastupoval samého seba.

Podľa Zákona o súdoch a sudcoch, ‚‚Predseda a podpredseda najvyššieho súdu vykonávajú v súlade s rozvrhom práce súdnictvo patriace najvyššiemu súdu ako predsedovia senátu alebo sudcovia.“

Predseda NS SR môže pojednávať, ak mu to nebráni v plnení iných povinností, nepokladá sa to však za ďalšiu funkciu.

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Bugár a Harabin v Na telo

10. februára 2019 odvysielala TV Markíza diskusnú reláciu Na telo, ktorej hosťami boli dvaja z kandidátov na post prezidenta - Béla Bugár a Štefan Harabin. Overili sme všetky faktické tvrdenia z danej relácie.