…za mojej éry (keď bol Štefan Harabin predsedom Najvyššieho súdu, pozn.) bola najvyššia dôveryhodnosť justície (…).

Štefan Harabin bol predsedom Najvyššieho súdu v rokoch 2009-2014. Hodnotenie dôvery občanov v justíciu vykonáva viacero inštitúcii v rôznych časových intervaloch. Podľa prieskumu Eurobarometer (roky 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 a 2017) bola najvyššia dôvera v slovenskú justíciu deklarovaná v roku 2011, práve počas predsedovania Štefana Harabina. Naopak, prieskum neziskovej organizácie VIA IURIS (roky 2013-2016) vyhodnotil, že dôvera v súdnictvo sa zvyšuje od roku 2015. Najvyšší súd SR v auguste 2017 vydal správu o prieskume Agentúry Focus a European Social Survey (roky 2004-2017), podľa ktorej bola najvyššia dôvera v justíciu dosiahnutá v roku 2017. Pre nejednoznačnosť prieskumov a keďže Harabin nešpecifikuje, na výsledky ktorého prieskumu sa odvoláva, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

V roku 2009 viac ako polovica občanov považovala naše súdy za skorumpované. Svetové ekonomické fórum (The World Economic Forum), vo svojej správe o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report) umiestnilo Slovensko na základe meraní pre roky 2008-2009 na 81. miesto zo 133 krajín vzhľadom na nezávislosť súdov (.pdf, s. 350), počas merania pre roky 2011-2012 sme sa prepadli na 115. miesto zo 144 krajín (.pdf, s. 393)a pre roky 2013-2014 až na 130. miesto (.pdf, s. 411), takisto zo 144 krajín.

Podľa prieskumu agentúry Focus v júni 2012 67 % Slovákov prejavilo nedôveru v súdy. Nastali však aj mierne zlepšenia: ‚‚V porovnaní s výsledkami dôvery verejnosti v októbri 2011 mierne stúpla dôvera k Ústavnému súdu SR (z 37 percent na 43,) a iba o malú hodnotu, konkrétne dva percentuálne body sa zvýšila dôvera k Najvyššiemu súdu a k všeobecným súdom.”

Pre porovnanie dokladáme aj výsledky rôznych prieskumov:

Eurobarometer
VIA IURIS
Agentúra Focus

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Harabin a Krajniak v relácii V politike

V diskusnej relácii TA3 boli hosťami ďalší dvaja kandidáti na post prezidenta SR Milan Krajniak a Štefan Harabin. Harabin spomínal svoje pôsobenie vo funkcii ministra spravodlivosti a sudcu a predsedu Najvyššieho súdu SR, Krajniak hovoril najmä o výsledkoch činnosti strany Sme rodina či úlohe a voľbe prezidenta.