…pokiaľ som odchádzal, aj predtým som vykonával de facto tri funkcie. Teraz sú tri platy za to. Predsedu Súdnej rady, predsedu Najvyššieho súdu a istý čas aj podpredsedu Najvyššieho súdu, ktorá funkcia nebola obsadená.

Štefan Harabin v období 23. júna 2009 až 23. júna 2014 pôsobil vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR, avšak otáznou je funkcia podpredsedu Najvyššieho súdu SR. Tá bola síce v období od 31. mája 2010 až do 6. júna 2013 neobsadená, to by však podľa zákonnej úpravy rozsahu a charakteru právomoci danej funkcie znamenalo, že Štefan Harabin fungoval ako vlastný zástupca. Napriek pravdivosti výroku ohľadom platov jednotlivých funkcií, výrok ako celok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože Harabin nevykonával tri funkcie ale dve v dobe, kedy bol post podpredsedu Najvyššieho súdu SR iba neobsadený.

Čo sa týka otázky platov, Štefan Harabin hovorí pravdu. Od 1. septembra 2014, kedy do účinnosti vošla nová verzia zákona č. 120/1993 Z. z. (platy spomínaných funkcií dokumentuje 6. a 9. časť), sa plat začal vyplácať aj predsedovi Súdnej rady. Táto zmena teda nastala až po Harabinovom odchode z postu predsedu Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR (23. jún 2014). V súčasnosti hovoríme konkrétne o základnom plate predsedu Súdnej rady SR vo výške 1,5-násobku mesačného platu poslanca NR SR (+ mesačný príplatok, na ktorom sa uznesie Súdna rada). V prípade predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR hovoríme o priemernom mesačnom plate vo výške mesačného platu poslanca, k čomu sa prirátavajú mesačné funkčné príplatky vo výške 331,94 € pre predsedu, respektíve 248,96 € pre podpredsedu.

Štefan Harabin od 23. júna 2009, po svojom zvolení Súdnou radou SR, pôsobil vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu SR. Podľa vtedy účinnej úpravy Ústavy
SR
sa podľa znenia čl. 141a automaticky stal zároveň aj predsedom Súdnej rady SR. Po 30. máji 2010, kedy Daniele Švecovej na poste podpredsedníčky NS SR uplynulo jej päťročné funkčné obdobie, bola jej nasledovníčka, Jarmila Urbancová, vymenovaná do funkcie prezidentom SR až 7. júna 2013 (zdroj). V období 31. mája 2010 až 6. júna 2013 teda bola funkcia podpredsedu NS SR neobsadená. Problém však nastáva v tom, že podpredseda NS SR v podstate predstavuje „len“ zástupcu predsedu NS SR, ktorého zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti, alebo keď funkcia predsedu NS SR nie je obsadená – mimo týchto podmienok podpredseda NS SR vykonáva právomoc v rozsahu, aký mu vymedzil predseda NS SR (podľa §39 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verzie časovo účinnej od 1.11.2009 až 30.4.2011), a teda Štefan Harabin v podstate tvrdí,  že v určitom čase zastupoval samého seba.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Harabin a Krajniak v relácii V politike

V diskusnej relácii TA3 boli hosťami ďalší dvaja kandidáti na post prezidenta SR Milan Krajniak a Štefan Harabin. Harabin spomínal svoje pôsobenie vo funkcii ministra spravodlivosti a sudcu a predsedu Najvyššieho súdu SR, Krajniak hovoril najmä o výsledkoch činnosti strany Sme rodina či úlohe a voľbe prezidenta.