V priebehu tohto týždňa bolo vyhlásených 70 mimoriadnych situácií, z toho 3 mimoriadne situácie dokonca na úrovni okresov, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Námestovo.

V priebehu týždňa uplynulého pred nahrávaním relácie (14.1.- 20.1. 2019) boli vyhlásené tri mimoriadne situácie na úrovni spomínaných okresov, v rámci daných okresov bola teda vyhlásená mimoriadna situácia v 26 obciach a agentúrne správy spomínajú ďalších vyše 30 obcí. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa tlačovej správy uverejnenej na stránke MV SR bolo celkom päť obcí, ktoré vyhlásili mimoriadnu situácie ešte v predchádzajúcom týždni: Klokočov, Čadca, Lutiše, Terchová a Olešná. Spomínané tri okresy (okres Kysucké Nové Mesto, okres Čadca a okres Námestovo) vyhlásili 15. januára 2019 mimoriadnu situáciu na celé územie okresu, a tým do stavu mimoriadnej situácie dostali všetky obce spadajúce pod daný okres. V týchto troch okresoch je dokopy 61 samospráv, čo však nevyhnutne neznamená, že všetky vyhlásili mimoriadnu situáciu. Obcí z týchto troch okresov, ktoré vyhlásili mimoriadnu situáciu pred tým, než boli do nej vďaka rozhodnutiu prednostov OÚ automaticky zaradené bolo celkom 26 (okres Čadca – 10 obcí, okres Kysucké Nové Mesto – 3 obce a okres Námestovo – 13 obcí).
Podľa tlačovej správy TASR bola počas tohto týždňa mimo troch vyššie spomínaných okresov vyhlásená mimoriadna situácia „v ďalších vyše 30 obciach.“

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Ministerka vnútra na TA3

Ministerka vnútra Denisa Saková v relácii V politike rozprávala najmä o mimoriadnych situáciách, ktoré boli na viacerych miestach Slovenska vyhlásené v súvislosti so snehovou kalamitou.