Strana: Slovenská národná strana

SNS je to druhá najstaršia politická strana pôsobiaca v súčasnosti na Slovensku. Na ministerstve vnútra bola zaregistrovaná 7. marca 1990. Je stranou, ktorá nadväzuje na myšlienkový odkaz zakladateľov pôvodnej SNS z roku 1871. SNS sa profiluje ako nacionalistická strana. Od svojho vzniku mimo obdobia 2002-2006 je parlamentnou stranou.

Politik

Predseda Klubu poslancov SNS v NR SR, člen Ústavnoprávneho výboru NR SR, pôsobil ako advokát, vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave.

Politik

– sympatizant SNS od roku 1997, – nominant SNS vo všetkých Ústredných volebných komisiách v rokoch 2006 – 2010 – asistentská práca v NR SR v prospech poslancov SNS – nominant SNS v parlamentných komisiách – odborný konzultant predstaviteľov SNS v oblasti práva Vzdelanie: – 1988 – 1992 Gymnázium M. Kukučina v Revúcej – 1992 – 1998 Univerzita Komenského, Právnická fakulta…

Politik

Ján Slota sa narodil 14. 9.1953 v Lietavskej Lúčke. Po absolvovaní Vysokej školy technickej – baníckej fakulty – pracoval ako banský technik v Banských stavbách v Prievidzi, ako technik vo Východoslovenských kameňolomoch a štrkopieskoch . V roku 1979 nastúpil ako absolvent na ročnú ZVS, ktorú odslúžil na letisku v Mošnove. Bol vedúcim strediska špeciálnych činností…

Politik

Ján Mikolaj sa narodil 19. októbra 1953 v Košiciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Pracoval ako odborný asistent a docent na Katedre cestného staviteľstva VŠDS. V roku 1992 sa stal členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. V období 1995 – 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. V…

Politik

Narodený 19. 10. 1959. Vzdelanie: 1997-2001 VŠ Filozofická fakulta Univerzity Komenského, katedra žurnalistiky, odbor: žurnalistika, Mgr. 1975-1979 SŠ Bratislava, chemik, maturita 1966-1974 ZDŠ Žilina Zamestnanie od r. 2010 – podpredseda SNS od r. 2006 – poslanec NR SR od 2003 hovorca SNS 2001 – 2003 hovorca PSNS 1995 – 2001 tlačový tajomník SNS 1979 –…