Strana: SMER - sociálna demokracia

Strana SMER vznikla v decembri roku 1999, keby bola založená ako reakcia voči vládnej politike vtedajšej vládnej koalície. Predseda strany R.Fico opustil rady vládnej koalície a koaličnej Strany Demokratickej Ľavice a založil novú politickú stranu. SMER-SD je najväčšia slovenská parlamentná politická strana, ktorá sa usiluje o napĺňanie politiky sociálnej alternatívy. SMER-SD sa profiluje ako stredo-ľavý politický subjekt. Od roku 2002 je súčasťou parlamentu, v rokoch 2006-2010 bola súčasťou vládnej koalície.

Politik

poslanec NR SR, bývalý minister zdravotníctva SR, SMER-SD, primátor mesta Košice vzdelanie Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice 2004 titul Master of Public Health, Slovenská zdravotnícka univerzita V roku 2010 bol zvolený za primátora mesta Košice. Richard Raši bol do pozície ministra zdravotníctva vymenovaný 3. júna 2008, keď vo funkcii nahradil Ivana Valentoviča. Bývalý…

Politik

Ján Počiatek sa narodil 16. septembra 1970. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky na STU a Fakultu národného hospodárstva na Ekonomickej unverzite v Bratislave. Okrem toho absolvoval veľké množstvo dodatočných vzdelávacích programov, napr. City University Bratislava on behalf of Open University London MBA program, Telenor Corporate University Oslo – Technical Risk Management of Industrial Enterprises, FBE/For Business Excellence…

Politik

1993 – 1995 asistent daňového poradcu, komerčnoprávna kancelária Schubert & partners od 1995 člen Predstavenstva a riaditeľ spoločnosti VIVANT, a. s. od 1997 predseda Dozornej rady a spolumajiteľ spoločnosti Sceptrum, a. s., Brno od 1999 člen Predstavenstva a riaditeľ spoločnosti PARTA – GAS, a. s. od 2000 štatutárny zástupca spoločnosti MATTI, v. o. s. od…

Politik

V roku 1982 ukončil Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V roku 2004 obhájil na tej istej univerzite titul PhD. a v roku 2007 habilitoval na docenta. Stanislav Becík pracoval od roku 1973 až do vymenovania do funkcie ministra v roku 2008 v Združení agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Začínal ako robotník, neskôr sa…

Politik

(prebrané zo stránky www.osobnosti.sk) Rodák z Nitry a svoju doterajšiu profesionálnu kariéru venoval chémii najmä plastom. V rokoch 1978 až 1992 pracoval od najnižších po najvyššie pozície vo Výskumnom ústave spracovania a aplikácie plastických látok. Inklinoval skôr k organickej chémii. Od roku 1992 do mája 2005 pôsobil ako generálny riaditeľ a výrobno-technický námestník v Plastike…

Politik

Vzdelanie: 1978 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Priebeh zamestnaní 1979 – 1981 OBNV, Bratislava IV – úradník 1981 – 1989 Inštitút pre Národné výbory – lektor (Teória štátu a práva, Teória verejnej správy) 1990 – 2002 NR SR – tajomník krajského výboru 2002 – 2006 poslanec NR SR za SMER –…

Politik

Narodil sa 23. februára 1958 v Košiciach. V roku 1977 vyštudoval Gymnázium v Košiciach. Medzi rokmi 1980 – 1985 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia a estetika. V rokoch 1978 – 1980 pracoval v štátnom podniku Zdroj, š.p. Košice, v období 1985 – 1986 v Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach,…

Politik

Viera Tomanová sa narodila 5. februára 1948 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 1980 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od ukončenia vysokej školy sa venuje sociálnej problematike. V rokoch 1988 – 2003 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako hlavný štátny radca, riaditeľka odboru sociálnych služieb a tiež ako poradca ministra…

Politik

Ľubomír Vážny sa narodil 15. júla 1957 v Žiline. Vyštudoval na Slovenskeu technickej univerzite v Bratislave na stavebná fakulta, odbor pozemné staviteľstvo. Po ukončení štúdia pracoval ako stavbyvedúci a samostatný vývojový pracovník pre Pozemné stavby, š.p. Trnava. V rokoch 1985-1994 pôsobil ako vedúci oddelenia cien a typizácie, vedúci útvaru TÚ, technický námestník a riaditeľ organizácie…

Politik

Róbert Madej sa narodil 3. januára 1981 vo Zvolene. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium v odbore občianske právo absolvoval na Právnická fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 2002 je členom NR SR za stranu Smer-SD, bol členom Ústavnoprávneho výboru NR SR, Mandátového a imunitného výbor NR SR, Výboru NR…

Politik

Narodil sa v Levoči na východnom Slovensku, gymnázium vyštudoval v Bratislave v roku 1991. Toho istého roku na Univerzite Komenského v Bratislave začal študovať odbor politológia. V roku 1996 absolvoval štúdijný pobyt univerzite Thames Valley v Londýne, kde nadväzoval na politológiu – zameranie na európske politické systémy. Popri štúdiu v Londýne pôsobil ako politický expert…